Mocno zróżnicowane wiadomości dochodzą z dynamiczne do tej pory rosnącego segmentu aplikacji typu peer-to-peer. Ich znaczna popularność oraz wpływ jaki wywarły na działające w sektorze zaprawy i cegły koncerny multimedialne spowodowały zwarcie szyków przez siły ancient regime’u i wyzwoliły ich opór.

Jak wskazują najnowsze badania Pew Internet & American Life Project zdecydowanie zmniejszył się udział Amerykanów w wymianie plików za pośrednictwem sieci P2P. Jak wskazują analitycy, powodem tej sytuacji jest najprawdopodobniej agresywna kampania antypiracka prowadzona przez Recording Industry Association of America (RIAA). Jak wskazują badania, zdecydowana większość ankietowanych jako powód rozstania z sieciami P2P wskazała ponad 400 pozwów sądowych złożonych przez RIAA wobec internautów pobierających i udostępniających pliki. Udział Amerykanów pobierających nielegalne pliki z Internetu zmniejszył się z 29% w połowie listopada do 14% w połowie grudnia. W ciągu niespełna miesiąca liczba osób biorących udział w wymianie plików spadła o blisko połowę.

Na tym tle interesująco wygląda zapowiadana od niedawna podobna akcja przeniesiona na grunt europejski. Kampania zbliżona do amerykańskiej zapowiadana jest przez International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Jej celem jest oczywiście zmniejszenie penetracji rynku europopejskiego przez sieci P2P a w efekcie ograniczenie pobieranych darmowo filmów i muzyki. Dla „miłośników” pobieranej z Sieci muzyki nadchodzą więc trudne czasy.

Zupełnie inne dane podaje jednak jako wyniki swoich badań NPD Grup, których wyniki wskazują na duży, bo 14% wzrost ilości użytkowników sieci peer-to-peer. Analiza danych szczegółowych wskazuje, że:

  • jest to pierwszy od kwietnia 2003 (rozpoczęcie kampanii antypirackiej przez RIAA) wzrost ilości użytkownikó sieci P2P,
  • w maju’03 roku 20% populacji w wieku ponad 13 lat wskazywało na pobieranie plików z sieci P2P, w lipcu’03 było to już 18%, zaś w wrześniu’03 – 11%.
  • jedną z przyczyn wzrostu może być rozpowszechnianie się korzystania z płatnych serwisów oferujący dostęp do muzyki, które jednakowoż udostępniają sporo darmowych utworów do pobrania w via P2P,
  • wyraźny efekt statystyczny mogło dać także więcej dni wolnych, wykorzystanych – między innymi – przez studentów na zwiększoną wymianę plików,

Znaczna różnica w przedstawianych wynikach może wynikać z różnic metodologicznych badań. Metodologia NPD Gropup opiera się między innymi na wykorzystaniu narzędzi software’owych monitorujących działanie systemów klienckich oraz regularnie prowadzonych. Duże wrażenie robi liczba 40 000 jednostek podlegających monitorowaniu. Do tego doliczyć trzeba regularne sondaże na grupie 5000 respondentów. Wyniki The Pew Internet & American Life Project opracowane zostały na podstawie telefonicznej ankiety wśród niespełna 1400 internautów. Od storny metodologii lepsze wrażnie sprawiają badania NPD Group. Zdecydowanie różniące się wyniki zaostrzają tylko apetyt na kolejne tego typu badania.

Reklamy